gtag('config', 'AW-862159739');

Betingelser / Terms

La oss ikke gjøre det for komplisert...  /  Let's not make it too complicated ..

Medseilere er en del av mannskapet ombord.  Det forutsettes derfor at du DELTAR aktivt i seiling, rengjøring av båt, fortøyning, matlaging, sosiale bidrag mm.  Vil du BARE ligge på dekk og bli oppvartet er ikke dette turen for deg. 

Kapteinen vil legge opp til at det skal være hyggelig for alle ombord.  Men alle må bidra til et best mulig miljø. 

Ved bestilling betales det er depositum på 50%. Resterende betales senest 2 uker før turen starter. Booking er ikke bekreftet før depositum innbetales. Ved kansellering fra kapteinens side refunderes 100% av depositum / innbetalt beløp. Depositum refunderes med 100% hvis deltakere kansellerer 2 måneder før turen starter. Hvis mindre en 2 måneder refunderes 50%. Ved kansellering mindre enn 2 uker før start refunderes ikke depositum.

I tillegg til prisen for seilas / opphold tilkommer andel av løpende utgifter (mat og havneopphold). Man kan regne 200 kroner pr dag. Drikke (alkohol / softdrinks) betales av den enkelte.

Minimum opphold er 3 døgn.  På enkelte turen må man være med på hele turen!

Det er i utgangspunktet delt lugar !  Så kom med en venn / veninne, partner, eller vær fleksibel.  Det er 3 lugarer tilgjengelig for gjester (og 2 bad).  Vi finner alltid en passende plass!
Sengetøy inngår ikke.  Så ta med egen sovepose / sengetøy, eller lei sengetøy mot kr 200,-.


Co-sailors are part of the crew on board. Therefore, it is assumed that you are actively participating in sailing, boat cleaning, mooring, cooking, fishing, social life etc. If you just want to lie on the deck and be serviced on board, this is probably not the trip for you.
The captain will make it enjoyable for everyone on board. But everyone must contribute to the best possible environment.

When booking there is a deposit of 50%. Remaining payable no later than 2 weeks before the tour starts. Booking is not confirmed until deposit is paid. Upon cancellation by the captain, 100% of the deposit / amount is refunded. Deposit refunded 100% if participants cancel 2 months before the tour starts. If less than 2 months 50% refunded.If less than 2 weeks deposit will not be refunded.

In addition to the price for sailing / stays there is a share of ongoing expenses (food, fuel, and harbour fees). You can make a budget around 200 kroner per day. Drinks (alcohol / soft drinks) are paid by the individual.
Minimum stay is 3 days. On some trips you have to participate in the whole trip!

It's based on shared cabins!  So come with a friend, partner, or be flexible. There are 3 cabins available for guests (and 2 bathrooms). We always find a space suitable!
Bedding is not included. So bring your own sleeping bag / bedding, or rent bedding for NOK 200, -.


GDPR

Seil Helgeland har rutiner for å oppbevare og slette personoplysninger.  I den grad vi har tredjepartsleverandører har vi også avklart deres forhold til GDPR.  Dine personopplysninger er trygge hos oss.

GDPR

Seil Helgeland has procedures for storing and deleting personal data. To the extent that we have third-party suppliers, we have also clarified their relationship with GDPR. Your personal information is safe with us.