Linker / Links

Her er er utvalg av linker.  Anbefaler spesielt www.visithelgeland.com.    Mer kommer. 


Her er en samling med linker som viser muigheten i området.  Helgeland er fantastisk slik at man kan velge de dype fjordene, kystlinjen eller det åpne havet.  Det er bare vær, vind og hva man ønsker å gjøre som som avgjør.