2021 Program

Programmet er tentativt, endringer kan komme. Hva er DINE ønsker ?  Ta kontakt så kan vi finne en løsning kanskje ? Er også tilgjengelig for events  / bedrifter som ønsker en dag (eller to) på sjøen.
Prisen er kr 1000 pr døgn ved minimum 3 døgn.  Hvis mer enn tre døgn kan pris diskuteres.

The program is tentative, changes may come. What are YOUR desires? Contact us so we can find a solution maybe?  The price is NOK 1000 per day if 3 days.  If more than 3 days the price is negotiable.


31. April - 31. mai - Seil Trønderlag
Seiler med utgangspunkt Brekstad i området Ytre Trondheims-fjorden, Frøya, Hitra, Folla opp til Rørvik.  Trener seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.


31. April 31. May - Seil Trønderlag
Starting in Brekstad, we will sail in the area Ytre Trondheims-fjorden, Frøya, Hitra, Folla up to Rørvik. Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3 days.


1. juni - 30. juni - Seil Helgeland
Seiler indre / Ytre Helgeland mellom Rørvik og Bodø, avhengig av værforhold og medeilernes ønsker. Trener seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord, ankring, fortøyning mm).  Besøker bla Lovund, Træna, Vega, Myken.  Toppturer og leie av kajakk er også mulig.
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.

1. juni - 30. juni - Seil Helgeland
Sails inner / outer Helgeland between Rørvik and Bodø, depending on weather conditions and the fellow sailors' wishes. Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.). Visits Lovund, Træna, Vega, Myken. Mountainering and kayak rentals are also possible.
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3 days.


1. - 12 juli - Seil Helgeland / Træna Offshore Race / Træna Festivalen
Vi samles i Nesna / Sandnesjøen.  Seiler i området frem til onsdag. Torsdag deltar vi på Træna Offshore Race.  Stay at Træna fredag - Søndag, med dagsturer i området.  Retur søndag ettermiddag.
Pris på forespørsel.  Bidrag til mat mm. Minimum 4 døgn.

1. - 12 July - Sail Helgeland/Træna Offshore Race / Træna Festivalen
We gather in Nesna / Sandnesjøen. Sail in the area until Wednesday.  Thursday we take part in the Træna Offshore Race.  Stay at Træna Friday to Sunday with daytrips in the area.  Return Sunday PM.
Price on demand.  Contribution to food etc.  Minimum 4 days.


13. juli - 29. august - Seil Helgeland
Seiler i området hvor vi også kan bestige endel av Helgelands flotte fjell. Mulighetene er bla: Syv Søstre, Dønnamannen, Rødøyløva, Hestmona, Torghatten, Træna.  Detaljer finnes på https://www.ut.no. I tillegg vil vi trene seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord, ankring, fortøyning mm).  Leie av kajakk er også mulig.
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.

June 13th - August 29th - Sail Helgeland
Sail in the area where we can explore some of the mountains Helgeland can offer. Among them are Syv Søstre, Dønnamannen, Rødøyløva, Hestmona, Torghatten, Træna.  More details at https://www.ut.no. In addition we will train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).  Kayak rentals are also possible.
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3  days.


Nye muligheter i 2022

New posibilities in 2022