2020 Program

Programmet er tentativt, endringer kan komme. Hva er DINE ønsker ?  Ta kontakt så kan vi finne en løsning kanskje ? Er også tilgjengelig for events  / bedrifter som ønsker en dag (eller to) på sjøen.
Prisen er kr 1000 pr døgn ved minimum 2 døgn.  Hvis mer enn tre døgn kan pris diskuteres.

The program is tentative, changes may come. What are YOUR desires? Contact us so we can find a solution maybe?  The price is NOK 1000 per day if 3 days.  If more than 3 days the price is negotiable.


Se facebook for oppdatert program ! 


20. - 24. mai -Himmelsprettseilas / Ski & Sail
Starter Nesna og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold.  Muligheter for Ski & Sail for de som ønsker det.  Trener også seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.


Take look at our FaceBook for updated program

20 - 24 May - Sky Fun Sailing / Ski and Sail
Starts Nesna and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Options for Ski and Sail.  Will aldo practise  sailing, navigation, seamanship (Man overboard etc.).
Kr 1000 per day contribution to food etc. Minimum 3 days.


28. mai - 1. juni - Pinseseilas
Starter Nesna og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold. Trener seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.

May 28th - June 1st - Penticote
Starts Nesna and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3 days.


5. juni - 19. Juni - Seil Helgeland
Starter Nesna og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold. Trener seiling, navigering, sjømannskap
(Mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 2 døgn.

June 5th - June 19th - Sail Helgeland
Starts Nesna and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Train sailing, navigation, seamanship
(Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 2 days.


20. juni - 28. Juni - Seil Helgeland / Toppturer / Chill out
Starter på  Nesna og seiler i området hvor vi bestige endel av Helgelands flotte fjell. Mulighetene er bla: Syv Søstre, Dønnamannen, Rødøyløva, Hestmona, Torghatten, Træna.  Detaljer finnes på https://www.ut.no. I tillegg vil vi trene seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.


28. juni -3. juli - Myken !
Starter Hemnesberget / Nesna, seiler til Myken.  Blir der noen dager og utforsker så ytre Helgeland frem til fredag 3. juli

Myken kulturcamp på Myken 28.-30. juni (er KANSELLERT)
Pushwagnerutstilling, konserter, litterære samtaler og mat. Gjestelisten er imponerende; Ida Maria, Iren Reppen, Bjørn Hatterud, Johan Berggren og Nora Konstanse
https://www.sengogsuppe.no/arrangementer-og-kurs

Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm.   Minimum 3 døgn.

June 20th - June 28th - Sail Helgeland / Mountaineering / Chill out
Starts Nesna and sail in the area where we will explore some of the mountains Helgeland can offer. Among them are Syv Søstre, Dønnamannen, Rødøyløva, Hestmona, Torghatten, Træna.  More details at https://www.ut.no. In addition we will train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3  days.


28. juni -3. July - Myken
Starts at Hemnesberget / Nesna, sails to Myken. Stays there for a few days and then explores outer Helgeland until Friday 3 July

Myken cultural camp on Myken 28.-30. June (CANCELLED - COVID-19)
Pushwagon exhibition, concerts, literary talks and food. The guest list is impressive; Ida Maria, Iren Reppen, Bjørn Hatterud, Johan Berggren and Nora Konstanse. 
https://www.sengogsuppe.no/arrangementer-og-kurs

Kr 1000 per day contribution to food etc. . Minimum 3 days.


4. - 12 juli - Seil Helgeland / Træna Offshore Race / Træna Festivalen
Træna-festivalen / Offshore race er kansellert, men vi vil uansett besøke Træna !
Vi samles i Nesna / Sandnesjøen fredag / lørdag.  Seiler i området frem til onsdag.  Torsdag deltar vi på Træna Offshore Race (usikkert).   Retur søndag ettermiddag.
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.

4. - 12 July - Sail Helgeland/Træna Offshore Race / Træna Festivalen
The Træna Festival and offshore race is canceled, but we will visit Træna anyway!
We gather in Nesna / Sandnesjøen Friday / Saturday. Sails in the area until Wednesday.  Thursday we take part in the Træna Offshore Race (CANCELED).  Return Sunday PM.
Kr 1000 per day contribution to food etc. . Minimum 3 days.


13. - 17. Juli - Seil Helgeland
Starter Nesna og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold. Trener seiling, navigering, sjømannskap (mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 2 døgn.

July 13th - July 17th - Sail Helgeland
Starts Nesna and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Train sailing, navigation, seamanship
(Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 2 days.


18. juli - 24. Juli - Seil Helgeland / Sjarken-Festivalen Dønna
Sjarken-festivalen er kansellert.  Men vi vil seile uansett. Starter Nesna og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold. Vil være på Dønna for Sjark-festivalen 2020. Trener seiling, navigering, sjømannskap (mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 2 døgn.

July 18th - July 24th - Sail Helgeland/Fishboat-Festivalen på Dønna
Starts Nesna and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Will be at Dønna for the Fishboat Festival 2020.  Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 2 days.


25. juli - 30. Juli - Seil Helgeland / Sjarken-Festivalen Dønna
Sjarken-festivalen er kansellert. Men vi vil seile uansett.  Starter Nesna og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold. Vil være på Dønna for Sjark-festivalen 2020 lørdag - søndag. Trener seiling, navigering, sjømannskap (mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 2 døgn.

July 25 th-July 30st - Sail Helgeland/Fishboat-Festivalen på Dønna
Starts Nesna and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Will be at Dønna for the Fishboat Festival 2020 Saturday-Sunday.   Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 2 days.


30. juli - 5. august - Seil Rana / Hemnes Jazz-festival
Starter på  Nesna og seiler inn Rana-fjorden hvor vi vil besøke Hemnes Jazzfestival på Hemnesberget. I tillegg til festivalen vil vi seile i området rundt Hemnesberget / i Rana på dagtid. Trener seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 2 døgn.

July 30th - August 5th - Seil Rana / Hemnes Jazz-festival
Starts Nesna and sail in the Rana-fjord where we will visit Hemnes Jazz-Festival. In addition to the festival we will sail in the area around Hemnesberget / Rana-fjord at daytime. Training sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 2 days.


15. august - 12. September - Seil Helgeland
Starter Nesna / Sandnessjøen / andre steder og seiler indre / Ytre Helgeland avhengig av værforhold. Trener seiling, navigering, sjømannskap (mann over bord, ankring, fortøyning mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 2 døgn.

August 15th - September 12th - Sail Helgeland
Starts Nesna / Sandnessjoen / other places and sails inner / outer Helgeland depending on weather conditions. Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring, mooring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 2 days.


12. September - Nye muligheter i 2021