gtag('config', 'AW-862159739');

2023 Program

Programmet er tentativt, endringer kan komme. Hva er DINE ønsker ?  Ta kontakt så kan vi finne en løsning kanskje ? Er også tilgjengelig for events  / bedrifter som ønsker en dag (eller to) på sjøen.
Prisen er kr 1000 pr døgn ved minimum 3 døgn.  Hvis mer enn tre døgn kan pris diskuteres.

The program is tentative, changes may come. What are YOUR desires? Contact us so we can find a solution maybe?  The price is NOK 1000 per day if 3 days.  If more than 3 days the price is negotiable.


1. Mai - 31. mai - Seil Vestlandet

Seiler med utgangspunkt Bergen i området mellom Haugesund og Florø, Sognefjorden, Hardangerfjorden.  Trener seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.


1st Mai - 31st mai - Sail Westcoast of Norway
Starting in Bergen, we will sail in the area Haugesund og Florø, Sognefjorden, Hardangerfjorden . Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3 days.


1. juni - 30. juni - Seil Vestlandet
Seiler med utgangspunkt Bergen i området mellom Haugesund og Florø, Sognefjorden, Hardangerfjorden. Trener seiling, navigering, sjømannskap (Mann over bord mm).
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.

1st Juni - 30th. June - Sail Westcoast of Norway
Starting in Bergen, we will sail in the area Haugesund og Florø, Sognefjorden, Hardangerfjorden . Train sailing, navigation, seamanship (Man overboard, anchoring etc.).
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3 days.


I juli / August planlegger vi tur til Shetland / Færøyene og Skottland.  Ta kontakt derom du er interessert


July / August we plan a trip to Shetland / Faroe Islands and Scotland.  Get in touch if interested.


27. august - 17. september - Seil Vestlandet - Sørlandet - Østlandet
Seiler i området fra Bergen - Kristiandsand til Ytre Oslofjord, kanskje Skagen, Vestkysten av Sverige.  Har du noen ønsker ? 
Kr 1000 pr døgn + bidrag til mat mm. Minimum 3 døgn.

15th August - 15th September
Sailing in the area from Kristiandsand to Outer Oslofjord, perhaps Skagen, West Coast of Sweden. Do you have any wishes ?
Kr 1000 per day + contribution to food etc. Minimum 3  days.


Nye muligheter i 2024 ?

New posibilities in 2024 ?