Toppturer på Helgeland / Mountaineering


Alle turer med Seil Helgeland gir muligheter for å bestige noen av de vakre fjellene i området. Men det vil også legges opp til egne "Toppturer" med seilas mellom de forskjellige øyene / toppene.

Send oss en henvendelse med dine / deres ønsker.

All trips with Seil Helgeland offer opportunities to climb some of the beautiful mountains in the area. But it will also be added to "Top trips" with sailing between the different islands / peaks.

Send us an inquiry with your wishes


Dette kartet viser et utvalg av de toppene man finner på Helgeland.  Det er noe for enhver smak (og nivå) med hensyn til tilgjengelighet, fysisk krevende og spektakulær utsikt.


This map shows a selection of the peaks found at Helgeland. There is something for everyone in terms of accessibility, physically demanding and spectacular views.